VÒNG QUAY BÁNH TRUNG THU

Số người đang chơi: 259 (5 bạn chung)
Danh sách trúng thưởng:     -      Ge*****po - đã trúng Chúc mừng bạn đã nhận được 688 Kim Cương    -      Ju*****ia - đã trúng Chúc mừng bạn đã nhận được 6666 Kim Cương    -      San*****ete - đã trúng Chúc mừng bạn đã nhận được 5000 Kim Cương    -      Jen*****al - đã trúng Chúc mừng bạn đã nhận được 3000 Kim Cương    -      Sa*****er - đã trúng Chúc mừng bạn đã nhận được 5000 Kim Cương    -      Ral*****nda - đã trúng Chúc mừng bạn đã nhận được 6666 Kim Cương    -      Dou*****he - đã trúng Chúc mừng bạn đã nhận được 3000 Kim Cương    -      Bar*****mas - đã trúng Chúc mừng bạn đã nhận được 6666 Kim Cương    -      Ba*****al - đã trúng Trúng ngẫu nhiên 10 - 2500 kim cương    -      Do*****upo - đã trúng Chúc mừng bạn đã nhận được 9999 Kim Cương    -      Sa*****nda - đã trúng Chúc mừng bạn đã trúng 110 Kim CƯơng
Giá 19,000/lượt chơi

Lượt quay gần đây

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
242***om Trúng ngẫu nhiên 10 - 2500 kim cương 2023-11-27 16:30
Bic***am Trúng ngẫu nhiên 10 - 2500 kim cương 2023-11-25 09:46
Bic***am Trúng ngẫu nhiên 10 - 2500 kim cương 2023-11-25 09:44
Bic***am Trúng ngẫu nhiên 10 - 2500 kim cương 2023-11-25 09:35
dao***ao Trúng ngẫu nhiên 10 - 2500 kim cương 2023-11-24 20:53
dao***ao Trúng ngẫu nhiên 10 - 2500 kim cương 2023-11-24 13:30
Dnc***jd Chúc mừng bạn đã trúng 110 Kim CƯơng 2023-11-20 10:43
127***om Trúng ngẫu nhiên 10 - 2500 kim cương 2023-11-19 20:04

Các vòng minigame khác

TẠO QUÀ TRUNG THU MANG VỀ KHÔNG HẾT

Đã chơi: 9725

11,250đ 9,000đ

XE QUÀ TRUNG THU CHỞ NHIỀU QUÀ VIP

Đã chơi: 10071

23,750đ 19,000đ

VÒNG QUAY GÓI QUÀ TRUNG THU VIP

Đã chơi: 5339

61,250đ 49,000đ

ĐỐ BẠN TÌM ĐƯỢC THỎ NGỌC

Đã chơi: 5987

11,250đ 9,000đ

TÌM KHO BÁU 9999 KIM CƯƠNG

Đã chơi: 4618

23,750đ 19,000đ

RUNG LÂN ĐÊM TRĂNG TRUNG THU ĐẦY QUÀ

Đã chơi: 6441

11,250đ 9,000đ

HỨNG QUÀ TRUNG THU QUÁ NHIỀU KHÔNG HẾT

Đã chơi: 5827

23,750đ 19,000đ

Vòng Quay Nick Đặc Biệt

Đã chơi: 1912

56,250đ 45,000đ

Vòng Quay Kim Cương Free Fire

Đã chơi: 0

23,750đ 19,000đ

Máy Gắp Quà Free Fire

Đã chơi: 23994

23,750đ 19,000đ

Máy Gắp Kim Cương

Đã chơi: 4905

23,750đ 19,000đ
Xem tất cả » Thu gọn »