Vòng Quay Nick Đặc Biệt

Số người đang chơi: 945 (9 bạn chung)
Danh sách trúng thưởng:     -      Ru*****cka - đã trúng Chúc mừng bạn nhận được Random 90 - 688 Kim Cương    -      Car*****ne - đã trúng Nick Free Fire Thường 500k    -      Al*****ett - đã trúng Nick Free Fire Thường 200k    -      As*****al - đã trúng Nick Free Fire Thường 200k    -      Den*****hon - đã trúng Chúc mừng bạn đã trúng 199 Kim Cương    -      Wi*****ra - đã trúng Chúc Mừng Bạn Đã Trúng Thưởng 1500 Kim Cương    -      De*****bi - đã trúng Nick Free Fire Thường 500k    -      Car*****ers - đã trúng Nick Random Free Fire 50k    -      Pa*****bel - đã trúng Nick Free Fire Thường 200k    -      Pat*****ar - đã trúng Chúc Mừng Bạn Đã Trúng Thưởng 1500 Kim Cương    -      Ke*****igh - đã trúng Chúc mừng bạn nhận được Random 90 - 688 Kim Cương
Giá 45,000/lượt chơi

Lượt quay gần đây

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
Sim***gu Bạn đã trúng 108 KC 2023-12-06 14:22
Sim***gu Chúc mừng bạn đã trúng 199 Kim Cương 2023-12-06 14:22
anh***** Đã Trúng Nick Random Free Fire 50k 2023-12-06 07:09
213***om Bạn đã trúng 111 KC 2023-12-06 14:09
213***om Bạn đã trúng 102 KC 2023-12-06 14:09
213***om Bạn đã trúng 105 KC 2023-12-06 14:09
vod***** Đã Trúng Nick Random Free Fire 100k 2023-12-06 07:09
213***om Bạn đã trúng 102 KC 2023-12-06 14:09
213***om Bạn đã trúng 107 KC 2023-12-06 14:09
213***om Bạn đã trúng 107 KC 2023-12-06 14:09

Các vòng minigame khác

TẠO QUÀ TRUNG THU MANG VỀ KHÔNG HẾT

Đã chơi: 9725

11,250đ 9,000đ

XE QUÀ TRUNG THU CHỞ NHIỀU QUÀ VIP

Đã chơi: 10071

23,750đ 19,000đ

VÒNG QUAY BÁNH TRUNG THU

Đã chơi: 8117

23,750đ 19,000đ

VÒNG QUAY GÓI QUÀ TRUNG THU VIP

Đã chơi: 5339

61,250đ 49,000đ

ĐỐ BẠN TÌM ĐƯỢC THỎ NGỌC

Đã chơi: 5987

11,250đ 9,000đ

TÌM KHO BÁU 9999 KIM CƯƠNG

Đã chơi: 4618

23,750đ 19,000đ

RUNG LÂN ĐÊM TRĂNG TRUNG THU ĐẦY QUÀ

Đã chơi: 6441

11,250đ 9,000đ

HỨNG QUÀ TRUNG THU QUÁ NHIỀU KHÔNG HẾT

Đã chơi: 5827

23,750đ 19,000đ

Vòng Quay Kim Cương Free Fire

Đã chơi: 0

23,750đ 19,000đ

Máy Gắp Quà Free Fire

Đã chơi: 23994

23,750đ 19,000đ

Máy Gắp Kim Cương

Đã chơi: 4905

23,750đ 19,000đ
Xem tất cả » Thu gọn »